Verksamhetsberättelse för 2013/2014

Styrelsen, vald vid årsmötet den 26 september 2013, har bestått av:

Jozef Saers, Ordförande
Elzbieta Swiecicka, Vice ordförande
Martin Melin, Sekreterare
Christina Malm, Kassaförvaltare
Edward Blom, James Blom och Hans-Åke Bergström, Övriga ledamöter

Övriga förtroendeposter:
Astrid Pålsson, Revisor
Bo Gillner, Revisor
Anita Forsberg, Revisorssuppleant
Sven H. Gullman, Valberedare (sammankallande)
Vanja Engström, Valberedare
Matthias Grahm OSB, Andlig rådgivare

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden: 22 oktober, 23 januari och 27 mars. Utöver detta har styrelsen
avhandlat praktikaliteter genom mejlväxling och telefonsamtal.

Under verksamhetsåret har föreningen, inklusive årsmötet, haft sju sammankomster, och medlemmarnas antal har
uppgått till 142, vilket är åtta färre än föregående år.

Följande föreningssammankomster har anordnats:

Årsmötet, 26 sept. Efter årsmötet, som hölls i S:ta Eugenia, talade Rainer Carls, S. J. om sin nya bok
Ignatius av Loyolas teologiska profil: Mellan riddarväsen, renässans och reformation. Närvarande: 34.

S:ta Eugenias Skattkammare, 7 november. Hans-Åke Bergström guidar oss bland stolor, biskopstofflor och patener ur
S:ta Eugenias rika gömmor, allt kryddat med dråpliga anekdoter från kyrkans historia. Kvällen ordnades tillsammans
med KHF, och tillsammans fyllde vi stora salen.

Dag Hammarskiöld, 26 november. Kaj Falkman talade om Hammarskiöld utifrån sin bok En orörd sträng: Dag
Hammarskjölds liv i haiku och fotografier. Efteråt åt vi lax, kräftstjärtar och andra läckerheter i Marie bebådelses
samlingssal. Närvarande: 45 deltagare.

Domkyrkans hemligheter, 27 februari. Domprost Marian Jancarz visade domkyrkans lokaler och skatter. Manuel och
Maria ordnade nybakade piroger från en latinamerikansk dam som låter överskottet gå till ett mexikanskt barnhem.
Närvarande: 43.

Latinamerikanska nunnor, 3 april. Under rubriken Mission och extas talar docent Magnus Lundberg om nunneordnarna
och -klostren i Latinamerika under kolonialtide. Efter föredraget dukade Maria och Manuel Pizarro upp en
överdådig Latinamerikansk måltid. Närvarande: 37.

Tyska kyrkan, 6 maj. S:ta Eugenias tidigare organist Martin Riessen visar Tyska kyrkan. Vi fick också höra honom
spela på den vackra och välljudande orgeln. Så småningom lunkade vi till Zum Franziskaner för en skummande,
välsmakande och uppsluppen middag. Närvarande: 41.

Vårutflykt, söndagen den 15 juni. I år åkte vi till Västerås, där vi träffade syster Sixta, som med sitt glada humör
önskade oss välkomna och dukade upp kyrkkaffe mellan mässa och visning av kyrkan. Därefter åts en lunch under
glatt samspråk och med solig utsikt över staden. Till sist fick vi en guidning av domkyrkan och den gamla
bebyggelsen runt den. Närvarande: 22.

Själamässa firades för föreningens avlidna medlemmar i S:ta Eugenia den 18 november.

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som engagerat deltagit i och bidragit till föreningens verksamhet genom idéer,
matlagning, förberedelser, disk, föredrag, närvaro etc, etc.

Föreningens medlemmar kommer att kallas till årsmöte, som hålls under september 2014.

STYRELSEN