Välkommen till Concordia Catholica

Vi välkomnar dig till en katolsk samlingspunkt med kristen och kulturell inriktning. Vi arrangerar föredrag, museibesök, studiebesök och andra spännande aktiviteter. Träffarna avslutas oftast med en god kvällsvard. Majoriteten av medlemmarna är katoliker, men även andra trosriktningar och sökare finns med. Vi värnar om att alla – oavsett trosinriktning – ska känna sig hemma i föreningen. Vi försöker med andra ord leva upp till det con cordia betyder: med hjärtat.

Concordia Catholica

Något för dig? Bläddra vidare på vår hemsida och kom gärna med på en sammankomst!