Kontakt

 Styrelse verksamhetsåret 2014/2015

 • Jozef Saers (ordförande) – jozef@saers.com, 0704-97 34 44
 • Martin Melin (vice ordförande samt sekreterare)
 • Christina Malm  (kassör)
 • Elzbieta Swiecicka (övr. styrelseledamot)
 • Hans-Åke Bergström (övr. styrelseledamot)
 • Ingrid Sjöberg (övr. styrelseledamot)
 • James Blom (övr. styrelseledamot)
Andlig rådgivare
 • biskopsvikarie Matthias Grahm
Valberedning
 • Karin Arovelius (sammankallande)
 • Charlotte Herczfeld
 • Sven Gullman
Webbansvariga
 • Ninnie Blom och James Blom
Plusgiro
 • 195039-3
 • Medlemsavgiften är 100:– för enskild respektive 130:– för två personer i samma hushåll och gäller fr.o.m. 1 juli t.o.m 30 juni nästföljande år.

Kontakta oss gärna för mer information eller anmälan till våra program!