Historik

Hur vet vi något om föreningens äldre historia?

Föreningens historik är tämligen väl bevarad. Arkivalierna finns förvarade på Riksarkivet i Stockholm.

Två skrifter har också författats om föreningens historia: