Hedersledamöter

Här följer en förteckning över Concordias hedersledamöter alltsedan föreningen bildades.

 

1895
 • Samtliga romersk-katolska präster i Stockholm självskrivna hedersledamöter enlig stadgarna. (Denna statut har tagits bort ur stadgarna någon gång under de 110 år som gått och gäller alltså ej idag.)
1896 10/3
 • Greve Raoul Hamilton
1896 18/11
 • Hennes excellens Md. de Koudriaffsky, Breuxelles
 • Friherrinnan M. Klinckowström
 • Professorskan Dolores de Cabo-Åberg
 • Disponent med fru G. Sellmann
 • Direktör med fru J. Müller
 • Herr Dölling sen.
 • Friherrinnan St. George de Kantzow
 • Konsulinnan M. Lagergren
 • Hovmarskalkinnan A. Reutersvärd
 • Greve Vodzicki von Branow
 • Friherrinnan Daelman,
 • Konsul m. fru T.P. O'Neil
 • Greve och grevinnan Alexandra Sparre
 • Kammarherre med fru R. Sager
1897 22/4
 • Markisen och Markisinnan Lagergren
1899 22/9
 • Fru Preumayr
1900 29/4
 • Grosshandlare C.B. Lohrer, Köpenhamn
1905 19/11
 • E. Roesler sen.
1913 7/12
 • Professorskan Helena Nyblom
1915 11/2
 • Engelske ministern och fru Howard
1920 13/1
 • Doktorinnan Lilli Sundström
1920 17/11
 • Fröken Marie Foss
 • Friherre Gutav Armfelt
 • Direktör Frans Regis Corméry
1925 29/1
 • Ingenjör Edvard Blom
1927 17/2
 • Ingenjör och Fru Edvard Brick
1936 27/1
 • Fru Maria Blom
 • Fru Doris Herzog
 • Fru Gertrud Kihlgren
 • Fröken Valborg Foss
 • Ambassadtjänstemannen Sydow Antoniazzi
 • Herr E.V. Villnow
 • Disponent Herrmann Overödder
 • Konstnären Lennart Nyblom
 • Herr Jocko Cederqvist
1946 29/3
 • Språklärare Edward Adams-Ray
1951 10/10
 • Konstnär Edward Berggren
1956 21/6
 • Margarethe Wrethman
 • Dadine Lindblom
 • Britta Roesler
 • Elisabeth von Eichwald
1959 31/1
 • Carlo Sant'Orp
1968 18/3
 • Direktör Carl Johannsen
1986 8/6
 • Arkitekt Holger Blom
1989 9/3
 • Astrid Blom
1990 29/3
 • Direktör Karl Erik Degen
1993 22/9
 • Holger Blom (hedersordförande)
1995 26/11
 • Statssekreterare Berndt Bodin
 • Direktör Arne Getzmann
 • Biskopsvikarien Pater Paul Glogowski
 • Redaktör Allan B. Janzon
 • Fru Elsa Herou
 • Fru Else Wanngård
 1999 9/9
 • Tarras Blom
2000 26/9
 • Zofia-Maria Wilczek
2008 17/5
 • James Blom
2010 27/9
 • Margaretha Jarlbo
2010 9/12

 
 • Biskop Anders Arborelius
 • Biskopsvikarie (föreningens andlige rådgivare) Matthias Grahm
 • Peter Blom
 • Cyllan och Ernst Gerlich


 
2015 12/11
 • Ninnie Blom