Vårutflykt med professor Svanberg (2005). Färden gick efter ”Målarvägen” dvs till Albertus Pictorkyrkor i Uppland. I bild ses Yttergrans kyrka. Foto: Stefan Herczfeld