Fader Matthias Grahm med en vacker svart mässhake. Foto: Edward Blom