Baksidan av FCC:s vackra standar från 1898. Foto: Irène Nordgren