Föreningens andlige rådgivare Matthias Grahm och Peter Blom intendent vid Nordiska Museet. Foto: Anita Forsberg