Åhörare till föredraget av Rolf Ekéus. Foto: Edward Blom