110-årsjubileet. Ordförande James Blom håller tal. Foto: Charlotte Ljungzell