Vårutflykt (2007) i Helige Eriks fotspår med arkeologen och styrleseledamoten Jozef Saers som guide. Foto: James Blom)