Fader Matthias Grahm visar några av Marie Bebådelse kyrkans mässhakar. Foto: Edward Blom