Glada deltagare och arkivluntor under besöket vid Centrum för Näringslivshistoria. Foto: Charlotte Ljungzell