Tidigare program

Ett axplock ur föreningens program

Historiskt kan vi vara stolta över att nobelpristagaren i litteratur, Sigrid Undset, gästade föreningen i samband med mottagandet av nobelpriset, men även på senare tid har vi haft litterära storheter som föredragshållare. Från Svenska akademien har såväl Gunnel Vallqvist som Torgny Lindgren talat på föreningen.

Här följer en lista med några av de många spännande programpunkter vi haft de senaste åren.

Föreningsmedlemmar utanför buss som fört dem till en av många utflykter.

Den årliga vårutflykten

I slutet av maj eller början av juni gör föreningen en heldags vårutflykt med abonnerad buss, vilket varit tradition i ett femtontal år tillbaka. År 2007 gick färden till Uppland i den helige Eriks fotspår. Tidigare har vi besökt bl.a. Upplandskyrkor med Albertus Pictorkyrkmålningar, Björkö, Adelsö, Uppsala, Strängnäs, Sörmland med bl. a. Floda Kyrka, Vadstena, Julitta, Svindersvik... Några av våra guider har varit historikern Sven Gullman, professorerna Alf Härdelin och Jan Svanberg, intendenten vid Nordiska museet Peter Blom, samt arkeologen Jozef Saers.

Standaret

Till föreningens sammankomster eller kyrkliga högtidligheter tas ibland föreningens standar från 1898 fram. Det är så skickligt och konstfullt broderat, av bayerska nunnor, att något liknande gjort för hand idag knappast skulle kunna förfärdigas. Standaret mäter 164 x 107 cm. Framsidan föreställer den heliga familjen (ett av skälen till att inte helt glömma föreningsnamnets prefix "Familjeföreningen") innesluten i en mandorla omgiven av blomrankor med kors i varje blomma. Baksidan är lika vackert broderad med blomrankor och texten "Familjeföreningen Concordia Catholica". Det är ett unikt kyrkligt konstföremål!

Föreningens standar, framsidanFöreningens standar, baksidan